064/386-387-1 | Temerinska 31, Novi Sad | Radno vreme: Radni dan: 10 – 18h Subota: 10 – 16h

Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon)TR Patofna svoje potrošače, koji robu kupuju putem internet sajta bebiopremanovisad.rs, obaveštava:

– da se osnovna svojstva i obeležja proizvoda mogu pronaći na sajtu www.bebiopremanovisad.rs
– da je Patofna Tr. privredno društvo sa registrovanim sedištem u Novom Sadu, Temerinska 31 Novi Sad, sa matičnim brojem: 62878215, broj telefona: 021/231-92-43, mejl adresa: [email protected]
– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kupovina preko naše internet prodavnice www.bebiopremanovisad.rs smatra prodajom na daljinu
– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.bebiopremanovisad.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji
– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal i da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om, i da se za svaki proizvod kupljen preko naše internet prodavnice www.bebiopremanovisad.rs izdaje fiskalni račun.
– da usluga isporuke robe NIJE besplatna, osim za artikle kod kojih je jasno naznačeno da je BESPLATNA DOSTAVA. Cenovnik isporuke možete pogledati OVDE.
– da kupljene proizvode isporučujemo putem kurirske službe CITY EXPRESS, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE.
– da potrošač proizvode koje kupuje putem internet prodavnice www.bebiopremanovisad.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatom na račun.
– da je potrošač prilikom kreiranja porudžbenice klikom na „NARUČI“ poslao ponudu prodavcu i da je u trenutku prijema potvrde porudžbine preuzeo obavezu plaćanja naručene robe
– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom
– da je sajt www.bebiopremanovisad.rs dužan da isporuči proizvode saobrazne ugovoru. Ako isporučeni proizvodi nisu saobrazni ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi www.bebiopremanovisad.rs
– da u slučaju prijema proizvoda potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi proizvod, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti isti u roku od 14 dana na način kako je to definisanona strani POVRACAJ NOVCA
– da u slučaju prijema proizvoda potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetni proizvod, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani POVRACAJ NOVCA
– da za proizvode koji su poručeni putem ON-LINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ON-LINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE